Provincie Limburg

Workshop: ‘Taalontwikkeling en thuisbetrokkenheid’.

Taalontwikkeling begint thuis. Een kind ontwikkelt de moedertaal door interactie met zijn ouders en andere gezinsleden. Onderzoek toont aan dat er door verschillende factoren grote verschillen zitten op het taalaanbod dat kinderen thuis meekrijgen. Door in te zetten op ouderschoolpartnerschap kunnen (onderwijs)professionals ouders versterken in het opnemen van hun rol tijdens de taalontwikkeling in de thuiscontext. Ze kunnen de thuisbetrokkenheid faciliteren.

Tijdens deze workshop combineren we inzichten over taalontwikkeling met elementen uit het denkkader ‘De Betrokkenheidsboom’. Deze mix wordt verrijkt met enkele inspirerende voorbeelden. Samen gaan we actief aan de slag en creëren we ruimte voor uitwisseling. Op die manier ontdek je als (onderwijs)professional concreet hoe je het verschil kunt maken en school en thuis kan verbinden.

Datum: 28-02-2024 van 13.30u tot 17.00u,
Locatie: Provinciehuis Hasselt – Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt