Provincie Limburg

Taalacademie ‘Professionele basishouding bij diversiteit’

Info
  • wo 22 nov 2023
  • 13:30 - 16:30
  • Hasselt, Universiteitslaan 1
    Provinciehuis (Boudewijnzaal)
  • Gratis (inschrijven verplicht)
  • Inschrijven

Werken in een diverse context is niet altijd voor iedereen evident. Heel wat emoties spelen parten.
Er is soms weerstand in het team: ‘Waarom moet ik me aanpassen?’

In deze taalacademie bekijken we vooreerst van waar die weerstand komt en hoe we die kunnen overbruggen.
We maken kennis met ‘het brein’, alsook met enkele concepten uit ‘veranderingsmanagement’ om deze weerstand te kaderen.
Vervolgens verdiepen we ons in wat die professionele houding bij diversiteit kan inhouden.
We zoomen in op die terreinen van diversiteit waar we het beste op inzetten.

We willen vooral eenvoudige aanzetten meegeven om samen een eigentijdse, verbindende, toekomstgerichte organisatie vorm te geven.

Inschrijven

De inschrijvingstermijn is verlopen.